Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Preferencje nauczycieli w doborze książek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

* 1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
* 2. Staż pracy
0-10 11-20 21-30 31 >
* 3. Miejsce Pani/Pana pracy
wieś miasto do 10 tys. mieszkańców miasto powyżej 10 tys. mieszkańców
4. Które z treści edukacji językowej uważa pani za najważniejsze?
wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci
przygotowanie do nauki czytania
budzenie pasji poznawczej oraz artystycznej
* 5. Czy zachęca Pan/Pani do czytania podczas zajęć przedszkolnych?
tak nie
* 6. Jakie zajęcia i zabawy organizuje Pani, aby pobudzić rozwój języka dziecka? Proszę wymienić.
* 7. Czy dzieci chętnie biorą udział w zajęciach czytania?
tak nie
* 8. Które z wymienionych form najlepiej pobudzają dziecko do rozwoju?
zabawy literatura dziecięca bajki video książki i czasopisma swobodne rozmowy ilustracje i historyjki obrazkowe
* 9. Czy Pani zdaniem zajęcia literackie zwiększają efektywność edukacji językowej?
tak nie nie wiem
* 10. Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie placówki przedszkolnej w zasoby literackie aktywizujące rozwój mowy i wzbogacające słownictwo dziecka?
bardzo dobre dobre słabe
11. Czy Pana/i zdaniem literatura dziecięca ma wychowawczy wpływ na rozwój
dziecka?
nie tak
12. Jaka literatura Pana/Pani zdaniem najmocniej wpływa na wychowawczy rozwój dziecka?
bajki opowiadania wiersze literatura obrazkowa


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .